Popis ovládání naleznete níže.


Ovládání
Rozhlížení: Podržením levého tlačítka myši a pohybem po obrázku
Posouvání v prostoru: Kliknutím levého tlačítka myši na zem
Přiblížení / oddálení: Kolečkem myši